logo_fio1d.jpg

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013.

 

Pokonać bariery to możliwe

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej wspólnie z partnerem Gminą Komarów-Osada w okresie od 01.06.2012 do 31.12.2012 będą realizować projekt „Pokonać bariery to możliwe” współfinansowany przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wartość całkowita projektu wynosi 110.090,00 zł.

 

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin z czterech gmin to jest Komarów-Osada, Miączyn, Sitno i Łabunie.

Działania realizowane w ramach projektu obejma wsparciem także młodzież z wspomnianych czterech gmin.

Celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez wdrożenie innowacyjnych form terapeutyczno-treningowych i edukacyjnych przyczyniających się do przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych oraz niwelowanie istniejących problemów ekonomicznych ora dostępu do sieci oparcia społecznego.

Projekt zakłada także przeprowadzeni kampanii informacyjno – promocyjnej na temat niepełnosprawności adresowanej do mieszkańców gmin objętych projektem.

Skip to content