Zagrajmy o sukcesW ramach realizacji projektu „Zagrajmy o sukces” w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie prowadzone są zajęcia z ICT, z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, z języka angielskiego, sportowe oraz zajęcia z psychologiem. Oprócz zajęć z psychologiem, prowadzą je nauczyciele Publicznego   Gimnazjum w Komarowie-Osadzie.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem, przy pomocy różnorodnych form i metod: wykład, ćwiczenia, obserwacja, pogadanka, praktyczne działanie, projekt, burza mózgów, zabawa, gra dydaktyczna. Prowadzący je nauczyciele dążą do zrealizowania celu głównego, adekwatnego do prowadzonych zajęć oraz celów szczegółowych: kształcenie świadomości logicznego myślenia, umiejętności oceny pracy pod względem estetyki przydatności i wartości dydaktycznej, kształtowanie postawy poszukiwawczej i odkrywczej, rozwijanie umiejętności myślenia i abstrakcyjnego rozumowania, uzupełnianie braków.

 

Uczniowie z klas I z dużym zaangażowaniem uczestniczą we wszystkich zajęciach. W trakcie zajęć wykonują prace twórcze, rozgrywają między sobą mecze, np. w siatkówkę, co wpływa na urozmaicenie zajęć oraz rozwija chęć uczestniczenia w nich. Dzięki udziałowi szkoły w programie  wzbogacona została także baza sportowa (materace, piłki, stroje sportowe) oraz dydaktyczna (tablica interaktywna, programy multimedialne, pomoce dydaktyczne z biologii, chemii, matematyki i fizyki).

 

Program jest realizowany we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Skip to content