Cała Polska biega18 maja 2012 roku w ramach akcji „Cała Polska Biega” odbyły się biegi rekreacyjne. Biegi rozpoczęły się o godzinie 10 00, z boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Na starcie stanęło 320 zawodników. 

Wśród nich byli  m.in.: Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada, Anna Kupiec-Niedźwiedź, Elżbieta Żybura, Zbigniew Danilewicz- dyrektorzy szkół z terenu gminy. Celem imprezy było rozbieganie jak największej liczby mieszkańców gminy oraz promowanie zdrowego stylu życia. 
Biegi odbyły się na trzech  dystansach: pierwszy dystans dla zawodników od przedszkola do trzeciej klasy; drugi – zawodnicy klas IV-VI ; trzeci –  gimnazja i pozostali uczestnicy.
Wszyscy uczestnicy biegów otrzymali dyplomy oraz posiłek. Najmłodszymi uczestnikami biegu były Maura Więcek i Zosia Biszczan.

Organizatorzy serdecznie dziękują Pani Annie Sikorze Dyrektorowi NZOZ w Komarowie-Osadzie za zapewnienie opieki medycznej oraz Policji z Komisariatu w Łabuniach za czuwanie nad bezpieczeństwem zawodników.


Organizatorami  akcji : Samorządowy Ośrodek Kultury, Publiczne Gimnazjum, Szkoła Podstawowa , Urząd Gminy, Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie.

 

Skip to content