Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie prowadzi rekrutację do projektu „Dyplom zawodowy szansą na rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy otrzymują zwrot kosztów dojazdów i maja zapewnione wyżywienie podczas spotkania przygotowawczo – konsultacyjnego przed egzaminem.

Projekt jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego (zarówno zatrudnionych – 120 os., jak bezrobotnych – 30 os.), zainteresowanych zdobyciem dyplomu mistrza i czeladnika w zawodzie rzemieślniczym oraz legalizacją dyplomu w następujących zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, kucharz małej gastronomii, malarz – tapeciarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, elektryk, monter instalacji sanitarnych, monter instalacji gazowych, murarz, fryzjer, kosmetyczka, wizażystka, stolarz.

Skip to content