Obchody Roku Janusza Korczaka w Filii Bibliotecznej w Zubowicach.

Z okazji przypadającego na 2012 roku Janusza Korczaka Filia biblioteczna w Zubowicach przeprowadziła gminny konkurs plastyczny pod hasłem „Twórczość Janusza Korczaka w oczach dziecka”. Przedmiotem konkursu było wykonanie ilustracji do wybranej książki autora.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów ze szkół z terenu gminy Komarów – Osada.
Na konkurs wpłynęło 31 prac wykonanych przez uczniów klasyfikowanych w trzech kategoriach:
I kategoria –klasy I – III; 9 prac    
II kategoria – klasy IV –VI; 21 prac
III Kategoria – klasy gimnazjalne; 1 praca

Jury w składzie Urszula Pakuła, Janusz Bogatko, Magdalena Bąk po ocenie prac postanowiło, co następuje:
w kategorii I :
I miejsce – Katarzyna Noga – klasa III – SP w Śniatyczach
II miejsce – Patryk Dubas – klasa II – SP w Zubowicach
III miejsce – Kinga Łaba – klasa I SP w Antoniówce

w kategorii II :

I miejsce – Mariola Posłajko – klasa VI – SP w Śniatyczach
II miejsce – Monika Kołtunowska – klasa V – SP w Śniatyczach
III miejsce – Damian Kozioł – klasa IV – SP w Śniatyczach
Wyróżnienie – Julia Olewska – klasa V – SP w Śniatyczach
Wyróżnienie – Karolina Mulawa – klasa VI – SP w Komarowie – Osadzie
w kategorii III :

I miejsce – Ewelina Struzik – Klasa I PG Komarów – Osada

Oficjalne wręczenie nagród odbyło się dnia 27 marca 2012 roku w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie, podczas gminnego konkursu recytatorskiego „Twórczość ks. Jana Twardowskiego”. Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz nagrody a pozostali uczestnicy drobne upominki.
Prace można obejrzeć na wystawie w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie.

Skip to content