Nałogi - złudna wolnośćW dniu 22.02.2012 rozstrzygnięto konkurs plastyczny ogłoszony przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie. Patronem konkursu i fundatorem nagród jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Komarowie-Osadzie. Konkurs adresowany do młodzieży szkolnej przebiegał pod hasłem: „Nałogi – złudna wolność”.

Konkurs nie ograniczał się do jednego, lecz wielu rodzajów nałogów, co dawało większe możliwości wykazania się w tym temacie. Na konkurs wpłynęło 61 prac ze szkół podstawowych i gimnazjów z Komarowa, Zubowic, Śniatycz Duba i Antoniówki. Komisja dokonała oceny i wyłoniła po 3 miejsca w każdej z czterech kategorii, najbardziej odpowiadające kryteriom oceny.

W tym konkursie najlepszymi okazali się: 

Kategoria pierwsza – klasy I-II

miejsce I – Maciek Szeremeta  SP Komarów

      -//-  II – Jakub Bakun – SP  Komarów

      -//- III – Jakub Bulicz  SP Komarów

ex aequo  Eliza Szala  SP Śniatycze

 

Kategoria druga – klasy III-IV

miejsce I – Adrian Bil  SP Komarów

      -//-   II – Paulina Przybylska  SP Dub

      -//-  III Tomasz Dziurdzia  – SP Komarów

 

Kategoria trzecia – klasy V – VI

miejsce I – Katarzyna Borkowska – SP Dub

     -//-   II – Kinga Jeziorańska  – SP Dub

     -//-  III – Dominik Jakubczak – SP Dub

 

Kategoria czwarta – klasy I-III gimnazjum

miejsce I – Ewelina Struzik – PG Komarów

     -//-   II – Diana Ochniowska  – PG Zubowice

     -//-  III – Natalia Parol – PG Zubowice

24.02.2012 roku odbyło się oficjalne wręczenie nagród i dyplomów. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali upominki i dyplomy za udział. Na spotkaniu gościliśmy nie tylko uczestników i ich opiekunów, ale także dyrektorów szkół. Komisja składa serdeczne podziękowanie za pełną zaangażowania pracę artystyczną z wychowankami a w szczególności za zapoznanie uczniów z tematem konkursu, o którym mowa w regulaminie na stronie gminy Komarów-Osada.  Wystawę pokonkursową prac można  oglądać do połowy marca w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie.

Skip to content