IX Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych - Komarów 2011Kolejny dziewiąty raz w dniu 17 listopada 2011 roku odbył się Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych. Świetlica Wiejska w Wolicy Brzozowej wypełniła się znakomitymi artystami i dostojnymi gośćmi. Uroczystość była podwójna, oprócz Przeglądu odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy.

Biskup Diecezji zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Wacław Depo poświęcił obiekt. Zaproszeni goście i artyści zostali powitani przez  gospodarzy uroczystości:  Panią Wójt Gminy Komarów-Osada  Wiesławę Sieńkowską  oraz Panią Kierownik  Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej Dorotę Mazur. Został również odczytany rys historyczny miejscowości Wolica Brzozowa przez sołtysa Pana Zenona Ulanowskiego. Następnie głos został oddany występującym zespołom z  10 warsztatów terapii zajęciowej: z Muratyna, z Dominikanówki, z Rozłop, ze Zwierzyńca, z Józefowa, z Wolicy Brzozowej, z Lipiny Starej, z Zamościa ze Stowarzyszenia „Krok za krokiem”, z Zamościa z ul. Orlicz-Dreszera, z Tomaszowa Lub .
Wszyscy  artyści otrzymali równorzędne nagrody oraz dyplomy za udział w Przeglądzie.
Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez: Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej, Urząd Gminy w Komarowie-Osadzie , Warsztat Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą Wolicy Brzozowej, Parafię Rzymsko-Katolicką w Komarowie oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie.
Skip to content