image001_3.jpgW dniu 16.11.2011r. w świetlicy wiejskiej w Komarowie-Wsi podsumowano projekt  Korowajowa Wieś.  Projekt był współfinansowany w ramach POLK 2007-2013 z Poddziałania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, uczestniczyło w nim 20 kobiet.

Kulminacją wieczoru była prezentacja dorobku i rezultatów projektu w wykonaniu uczestniczek projektu.  Kobiety, w trakcie zajęć realizowanych w ramach projektu nabywały różnorodne umiejętności, podnosiły swoją wiedzę i kompetencje. Zwieńczeniem działań była prezentacja widowiska kulturowego „Wieczór panieński”. Widowisko w całości zostało przygotowane przez uczestniczki projektu, pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów. Kobiety samodzielnie przygotowały scenografię, wystrój wnętrza chaty, dekoracje i potrawy weselne, do inscenizacji wykorzystując stroje, zakupione w ramach innego projektu unijnego. Całość widowiska nawiązuje do miejscowych tradycji z przełomu 19 i 20 wieku.
Podsumowanie projektu Korowajowa Wieś zakończyło realizację projektów społecznych realizowanych w gminie Komarów –Osada w 2011r. W całym roku realizowano kilka projektów w ramach PROW 2007-2013 oraz projekt z POKL 2007-2013r Złoty Hełm adresowany do społeczności gminy Komarów-Osada w wieku aktywności zawodowej. W projekcie uczestniczyło 40 osób. Podsumowaniem projektu Złoty Hełm, który oferował uczestnikom kompleksowe wsparcie w tym różnorodne warsztaty, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz zajęcia muzyczne,  było również  spotkanie informacyjno-promocyjne, które odbyło się w Zubowicach w październiku. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję posłuchać prezentowanych utworów muzycznych w wykonaniu utworzonej orkiestry dętej. Uczestnicy zajęć, realizowanych w projekcie uświetnili prezentację i degustację regionalnych potraw wypracowanych w ramach zajęć kulinarnych realizowanych dla uczestniczek projektu.
Skip to content