593bd.jpg4110.jpgPodczas obchodów 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości  przyznano trzy równorzędne nagrody i tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów-Osada”

dla:
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubie – która, wykonała w czynie społecznym rozbiórkę budynku starej remizo-świetlicy, a uzyskanym z rozbiórki gruzem ponaprawiano drogi dojazdowe do pól. Wykonali kapitalny remont garażu na sprzęt pożarniczy. Jednostka OSP może się poszczycić osiągnięciami w zawodach sportowo-pożarniczych.
Ryszarda Mazura – wieloletniego sołtysa Komarowa Wsi, który wypełniając swoją funkcję znacznie wykracza poza jej podstawowe obowiązki. Zawsze czynnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach związanych z życiem swojej miejscowości oraz Gminy Komarów-Osada.
Swoją osobowością i umiejętnościami organizacyjnymi potrafi pobudzić do działania innych mieszkańców wioski, wykazał szczególne zaangażowanie w organizację spraw związanych z budową drogi gminnej i funkcjonowania świetlicy wiejskiej.
Kingi Żukowskiej –uczennicy Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, która wielokrotnie reprezentowała szkołę i Gminę osiągając znaczące sukcesy w trójboju siłowym oraz w wyciskaniu leżąc. Jest Mistrzynią Polski w kategorii Juniorek i została powołana do Kadry Narodowej w trójboju siłowym.

Skip to content