image035.jpgW dniu 23 października 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanego obiektu Ośrodka Zdrowia. Odsłonięta została także tablica pamiątkowa.

W pierwszej połowie XX wieku w gminie Komarów-Osada nie było budynku pełniącego funkcję ośrodka zdrowia. Istniał gabinet lekarski mieszczący się w pomieszczeniach wynajmowanych u mieszkańców Komarowa.
We wrześniu 1939 r. istniał punkt sanitarny założony w budynku szkoły przy ul. 3 Maja. Niesiono tutaj pomoc nie tylko mieszkańcom gminy, ale i rannym żołnierzom. 
Izba porodowa mieściła się przy ul. 3 Maja u Państwa Kawków, później w październiku 1951 r. została przeniesiona do budynku przy ul. Zamojskiej. Izba Porodowa liczyła wówczas 7 łóżek.
W 1945 r. do Komarowa przybyła doktor Natalia Zaleska. Wiosną 1948 roku dołączył do niej dr Edmund Zaleski, poruszający się na wózku inwalidzkim.
Gabinet lekarski, podlegający pod Powiatowy Ośrodek Zdrowia w Tomaszowie Lub., znajdował się w tym czasie w domu Honoraty Jachymek, następnie Jana Małysa – przy ul. 3 Maja. Po pewnym czasie został przeniesiony do dolnej części kamienicy Leona Małysa.
Dzięki inicjatywie dr Grabowieckiej z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie i przychylności Ministra Zdrowia Jerzego Sztachelskiego otwierano w Komarowie w okresie letnim „salkę biegunkową”, która mieściła się w domu Jana i Stanisławy Bałutów.
W 1951 r. Ośrodek Zdrowia w Komarowie otrzymał samochód pełniący rolę „sanitarki”.
Z inicjatywy Państwa Zaleskich w kamienicy przy ul. 3 Maja, tuż obok Ośrodka Zdrowia, powstała dla pacjentów wymagających całodobowej opieki lekarskiej Izba Chorych. Znajdowały się tam dwie sale chorych, mała kuchnia, dyżurka, a w wydzielonym za szafą miejscu przebieralnia. Izba ta funkcjonowała do listopada 1958 r.
Doktor Zaleska czyniła starania o budowę nowego Ośrodka Zdrowia. Wraz z personelem medycznym i mieszkańcami Komarowa podejmowała różne akcje, z których dochód miał być przeznaczony na ten cel.
Państwo Zalescy pracowali w Komarowie do końca czerwca 1955 r., Wyjeżdżając zostawili całe podpiwniczenie pod nowy Ośrodek Zdrowia.
W ich miejsce w dniu 1 lipca 1955 r., ze szpitala w Tomaszowie Lub., przyjechał doktor Wiesław Lipko, który dokończył budowę ośrodka. Pierwsze cegły kładzione przez murarzy miały swoje nazwy: 1. nosiła imię Natalii Zaleskiej, 2. Edmunda Zaleskiego, 3. ks. Piotra Kwoczyńskiego, 7. Lucyny Będkowskiej. Otwarcie nowego ośrodka zdrowia nastąpiło w 1958 r. W tym samym czasie do nowego budynku została przeniesiona izba chorych nazwana „szpitalikiem”.
W 1975 roku staraniem doktora Lipko rozpoczęto rozbudowę istniejącego ośrodka. Dobudowano frontową część powiększając ośrodek o nowe gabinety lekarskie, laboratorium, gabinety zabiegowe i gabinet stomatologiczny.
Doktor Wiesław Lipko przepracował w Komarowie 50 lat. Były to lata oddanej służby drugiemu człowiekowi. Mieszkańcom gminy Komarów poświęcił się bezgranicznie. W roku 2005, pośmiertnie, Rada Gminy Komarów-Osada nadała Doktorowi Wiesławowi Lipko Honorowe Obywatelstwo Komarowa-Osady.
W Ośrodku Zdrowia w Komarowie praktykę lekarską prowadził Janusz Bentkowski
W dniu 1 stycznia 1999 r. Ośrodek Zdrowia został przekształcony w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, którym kieruje Anna Sikora. Z dniem 1 stycznia 2000 r. Izba Chorych została zlikwidowana przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lub.,.
W wyniku reformy administracyjnej kraju Ośrodek Zdrowia w Komarowie stał się własnością Powiatu Zamojskiego. Dzięki staraniom Pani Wójt Wiesławy Sieńkowskiej, ówczesnej Radnej Rady Powiatu Zamojskiego, wspomniana nieruchomość w dniu 7 lipca 2001 roku Aktem Notarialnym została przekazana nieodpłatnie Gminie Komarów-Osada.
W 2010 roku ze środków budżetu gminy i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 rozpoczęto remont i termomodernizację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie.
Odremontowany budynek posiada szczególne znaczenie dla mieszkańców naszej gminy, bowiem w zdecydowany sposób przyczyni się do poprawy standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.
W ścianę odremontowanego budynku ośrodka zdrowia została wbudowana tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców gminy poświęcona Pamięci Doktora Wiesława Lipko i Mieszkańcom zaangażowanym w budowę Ośrodka Zdrowia.
W dniu 23 października 2011 roku nastąpiło uroczyste otwarcie i poświęcenie wyremontowanego obiektu Ośrodka Zdrowia. Odsłonięta została także tablica pamiątkowa.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, syn doktora Lipko Cezary Lipko z małżonką, byli i obecni pracownicy Ośrodka Zdrowia oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.
Gości powitała Pani Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy. Historię ośrodka zdrowia zebranym przedstawiła Pani Agnieszka Górska, sołtys Komarowa-Osady. Wiele ciepłych słów zarówno pod adresem Wójta Gminy jak i doktora Wiesława Lipko padło w czasie przemówień. Mówcy doceniali wkład w/w osób, jaki włożyli w dbałość o Ośrodek Zdrowia.
Podniosłego charakteru otwarciu budynku nadała część artystyczna w wykonaniu Uczniów ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Młodzieżowego Zespołu Ludowego „Tęczowa Kraina” oraz Klubu Seniora „Legenda”.
Tablicę pamiątkową odsłonili Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska i syn doktora Wiesława Lipki – Cezary Lipko. Przecięcia wstęgi, a tym samym otwarcia obiektu dokonali: Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Arkadiusz Bratkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Tomasz Pękalski, Przedstawiciel Wojewody Krzysztof Szwal, ksiądz proboszcz Tomasz Bomba, Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska. Aktu poświecenia dokonał ksiądz proboszcz Tomasz Bomba.

 „Człowiek potrafi wykrzesać z siebie ogromne pokłady energii i możliwości tylko wtedy, kiedy sam jest autorem swych działań”
M. Taraszkiewicz

Skip to content