logo_rpo.jpg 

 

dsc08931.jpg 

Zakończona została realizacja projektu pn: „Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia. W dniu 28 września 2011 roku sporządzony został końcowy protokół odbioru. Zgodnie z harmonogramem wykonane zostały remont i Termomodernizacja obiektu (w tym zmiana konstrukcji i pokrycia dachu, prace wykończeniowe wewnętrzne, remont schodów), kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych (instalacja elektryczna, wod-kan., c.o., gazowa, wentylacji mechanicznej), podjazd dla niepełnosprawnych oraz wybudowano i zamontowano windę. Całkowita wartość projektu 2.259.297,52 zł, w tym kwota dofinansowania 835.514,02 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr 06/09-UDA-RPLU.08.03.00-06-042/09-00-0159 zawarta w dniu 18.03.2010 roku pomiędzy Województwem  Lubelskim a Gminą Komarów-Osada.

 

Skip to content