„Za dni słoneczne i dni ciemne, za noce jasne i tajemne, za słońca złotych łanów pęki, składamy dziś pokorne dzięki” była to myśl przewodnia tegorocznych dożynek gminno- parafialnych, jakie miały miejsce 04 września 2011 roku w Gminie Komarów-Osada.
To największe wydarzenie w życiu rolników jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu oraz dziękczynieniem, jakie mieszkańcy wsi składają Bogu za Jego dary.

 Święto plonów rozpoczął przemarsz ulicami Komarowa korowodu dożynkowego prowadzonego przez Starostów Panią Agnieszkę Górską i Pana Tomasza Bajwoluka oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą działającą przy Ośrodku Promocji Kultury i Sportu w Sitnie pod kierunkiem. Główne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się wystąpieniem Pani Wiesławy Sieńkowskiej Wójta Gminy Komarów-Osada.
Mszę świętą celebrował proboszcz parafii Komarów – Osada ks. Tomasz Bomba. Homilię podczas uroczystej mszy dożynkowej wygłosił ks. prałat Józef Tucki.
W czasie uroczystej Mszy Świętej, która jest nierozerwalnie związana z obrzędowością dożynkową, na ręce gospodarza dożynek Pani Wójt i celebrujących mszę księży jako pierwsi chleb złożyli starostowie dożynek a następnie przedstawiciele poszczególnych sołectw. Po mszy chleb został podzielony między zebranych.

 Druga część uroczystości dożynkowych odbyła się przed Urzędem Gminy, podczas których zostały przeprowadzone i rozstrzygnięte konkursy na „Wieniec dożynkowy” i „Potrawę Regionalną”. Komisja w składzie: Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Sekretarz Gminy Stanisław Siek, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Pałczyński, starostowie dożynek Agnieszka Górską i Tomasz Bajwoluk, Urszula Pakuła instruktor ara w SOK w Komarowie – Osadzie, ks. Tomasz Bomba, ks. prałat Józef Tucki,
ks. Tadeusz Maciejko, ks. Paweł Kruk. W konkursie na „Wieniec Dożynkowy” z 12 prezentowanych wieńców komisja wyłoniła I miejsce dla sołectwa Ruszczyzna, któro otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Pozostałe sołectwa: Sosnowa-Dębowa i Kraczew, Śniatycze, Komarów-Osada, Kadłubiska, Komarów Wieś, Tomaszówka, Wolica Śniatycka, Dub, Antoniówka, Janówka Zach. otrzymały nagrodę pieniężną w kwocie 200 zł.
Do konkursu na „Potrawę regionalną” zgłosiło się 6 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: KGW Ruszczyzna, KGW Śniatycze, KGW Dub, KGW Antoniówka, KGW Wolica Śniatycka, KGW Komarów Wieś oraz Klub Seniora „Legenda”. Komisja wyłoniła trzy pierwsze miejsca: KGW Śniatycze, KGW Antoniówka, KGW Wolica Śniatycka, które otrzymały nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł., pozostali uczestnicy otrzymali po 300 zł.
Na wniosek Wójta Gminy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa ”. Odznaki wręczyła wójt gminy Wiesława Sieńkowska Panu Krzysztofowi Dyjakowi, Panu Łukaszowi Łasocha i Panu Tomaszowi Sołoducha.

Uroczystości uświetniły występy zespołów ludowych z terenu gminy: Ruszczyźnianki, Woliczanki, Borowianki, Śniatyczanki, Klub Seniora „Legenda”, „Wesołe Nutki” ze Szkoły Podstawowej w Komarowie – Osadzie, Zespół Tańca Ludowego „Tęczowa Kraina” z Zubowic. Swoją obecnością dożynki uświetnili ułani ze Szwadrony Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Wysłuchaliśmy również występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem Pana Ryszarda Gryciuka.

Skip to content