drogi2.jpgTrwają prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Budowa dróg gminnych nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka w km 0+000 do km 2+475,75”. W roku bieżącym zostanie wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku 1100 mb. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Wojewody Lubelskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wartość inwestycji 706.202,10. Dofinansowanie 353.101,00 zł

Skip to content