Zakończone zostały prace związane z realizacją inwestycji pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 110946L od km 0+000 do km 0+355 wraz z włączeniem do drogi powiatowej w miejscowości Kraczew”.

Skip to content