W tym miesiącu w Gminie Komarów-Osada rozpocznie się usuwanie wyrobów zawierających azbest. Zajmie się tym, wynajęta przez samorząd, specjalistyczna firma. Mieszkańcy złożyli wnioski na usunięcie eternitu z prawie 60 budynków. O tym kiedy konkretnie zostanie on zabrany przedstawiciele wykonawcy będą informować na bieżąco właścicieli obiektów. Wszystkie wnioski mają być zrealizowane do połowy października.
Komarowski samorząd pokrywa całość kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją eternitu. O nowy dach muszą zadbać właściciele budynków.
Z dofinansowania skorzystają osoby fizyczne, które mają tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie gminy. Środki na ten cel zabezpiecza samorząd, ale władze Komarowa liczą, że otrzymają dofinansowanie z narodowego i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Zorganizowane usuwanie wyrobów z azbestem trwa w gminie Komarów-Osada od 3 lat. W 2008 roku usunięto ponad 28,5 tony eternitu. Rok później ponad 65 ton, ale oprócz tego sfinansowano utylizację kolejnych 48 ton szkodliwych materiałów już usuniętych z budynków. Na 2010 rok planowano pozbycie się ponad 66 ton, ale śnieżna zima spowodowała, że wiele słabszych dachów zawaliło się i gmina pomogła zdemontować kolejne 100 ton eternitu.

Więcej na www.ias24.eu

Skip to content