droga1.jpgPrzebudowa dróg w gminie Komarów-Osada rozpocznie się zgodnie z planem. Umowy z wykonawcami tras w: Kraczewie, Komarowie i Wolicy Śniatyckiej są już podpisane.

Dwie pierwsze drogi zostały zniszczone przez powódź. Odbudowa ponad 300 metrów trasy w Kraczewie i jej połączenie z drogą powiatową, będzie kosztować prawie 420 tysięcy złotych. Natomiast za zabezpieczenie, położonego w wąwozie, ponad 700-metrowego fragmentu trasy w Komarowie, będzie trzeba zapłacić ponad 860 tysięcy.
Samorząd pokryje tylko część kosztów, na resztę otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozpoczyna się też budowa pierwszej w gminie Komarów-Osada „schetynówki”. W Wolicy Śniatyckiej, za 700 tysięcy złotych, powstanie około 1100 metrów nowej jezdni. Środki na ten cel będą pochodzić po połowie z budżetu gminy i budżetu państwa.
Droga w Wolicy Śniatyckiej łączy dwie drogi powiatowe: Zubowice – Bródek i Wolica Śniatycka – Cześniki.

 


Wszystkie te inwestycje mają być wykonane do końca października.

 

Więcej na www.ias24.eu

Skip to content