wolontariat101.jpg6 grudnia 2010 roku w Zamościu odbyła się Gala Konkursu „Inicjatywa Roku 2009”. Konkurs przeznaczony był dla trzeciego sektora tj. dla organizacji pozarządowych z Zamościa i powiatu zamojskiego. Po przez konkurs popularyzowane były innowacyjne przykłady działań oraz wyróżniono ciekawe pomysły.

Pani Barbara Szajewska-Małys – Prezes oraz Pani Dorota Mazur – Wiceprezes Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej odebrały III nagrodę w konkursie „Inicjatywa Roku 2009” za projekt „ Świadomi i Potrzebni – projekt instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowych non-profit” pochodzący z norweskich mechanizmów finansowych. Stowarzyszenie oprócz podziękowań otrzymało aparat fotograficzny. Autorkami projektu były: Dorota Mazur oraz Teresa Tkaczyk.
 
Skip to content