We wtorek 30 listopada odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Komarów-Osada VI kadencji. Radni złożyli ślubowanie, wybrali organy rady oraz przyjęli ślubowanie Wójta Gminy Wiesławy Sieńkowskiej.

Pani wójt sprawuje tę funkcję już od 11 lat. Podczas tegorocznych wyborów, już w I turze głosowania, poparło ją prawie 76 procent wyborców.
Nie zmieniły się także władze Rady Gminy. Na przewodniczącego tego gremium radni wybrali Jerzego Pałczyńskiego, a wiceprzewodniczącym został Jerzy Wróblewski. Obydwaj pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji.
Podobnie jak przez ostatnie 4 lata w radzie będą działać 3 komisje: Komisja Rewizyjna, Komisja Zdrowia, Oświaty i Kultury, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Środowiska oraz Komisja Rolnictwa, Gospodarcza, Planowania i Inicjatyw Społecznych.
O tym, kto będzie im przewodniczyć członkowie tych komisji zadecydują na pierwszych swoich posiedzeniach.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content