Podczas akcji krwiodawstwa przeprowadzonej w Komarowie-Osadzie w dniu 21 listopada 2010 roku wzięło udział 31 krwiodawców, oddano 29 jednostek krwi (13 litrów). Dwie osoby zarejestrowały  się do Banku Dawców szpiku.

Skip to content