W ciągu 4 najbliższych miesięcy w 5 miejscowościach Gminy Komarów-Osada w Powiecie Zamojskim powstaną nowoczesne place zabaw.

Obiekty będą zlokalizowane przy szkołach podstawowych w: Antoniówce, Komarowie-Osadzie, Śniatyczach, Zubowicach i Dubie.

Firma, która wygra przetarg wybuduje i wyposaży place zabaw m.in. w: huśtawki, zestawy linowe, punkty wspinaczkowe i inne urządzenia dla dzieci. Wszystko ma być wykonane do 28 października.

Gmina Komarów pokryje tylko połowę kosztów inwestycji. Na resztę otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Radosna szkoła”.

Z tego samego programu samorząd dostał po 6 tysięcy złotych na zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych w: Śniatyczach, Dubie i Zubowicach. W ubiegłym roku w ramach „Radosnej szkoły” doposażono także placówki w Komarowie i Antoniówce.

W całym kraju w 2009 roku, z takiego wsparcia skorzystało około 420 tysięcy uczniów z prawie 5 tysięcy placówek.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content