04.03.2010 r. Likwidacja posterunku policji w Komarowie Osadzie nie jest jeszcze przesądzona. Policja jeszcze raz rozpatrzy takie rozwiązanie, biorąc pod uwagę także oczekiwania mieszkańców i władz samorządowych.

Taką obietnicę wójt Wiesława Sieńkowska otrzymała we czwartek 4 marca podczas rozmowy z Komendantem Głównym Policji gen.insp. Andrzejem Matejukiem. Delegacja Komarowa przedstawiła swoje wątpliwości co do planowanej likwidacji posterunku i przeniesienia zatrudnionych tutaj funkcjonariuszy do Łabuń. Przypomniała m.in., że większość mieszkańców to ludzie starsi, którzy do nowego posterunku będą mieć około 30 kilometrów. Zwróciła też uwagę na to, że policjanci dobrze wpływali na młodzież, pomagali pracownikom pomocy społecznej, budzili respekt i szacunek. Według władz gminy likwidacja posterunku spowoduje pogorszenie stanu bezpieczeństwa mieszkańców.

Podczas wizyty w Komendzie Głównej wójt Wiesława Sieńkowska otrzymała zapewnienie, że policja jeszcze raz przeanalizuje tę propozycję i weźmie pod uwagę nie tylko rachunek ekonomiczny, ale również skutki społeczne planowanej reorganizacji.

Samorząd Komarowa podkreśla, że od wielu lat pomaga miejscowej policji w utrzymaniu posterunku. Współfinansował m.in.: zakupy sprzętu i paliwa. Oddał też bezpłatnie do dyspozycji funkcjonariuszy jedno piętro budynku Urzędu Gminy i nie pobiera opłat energię czy wodę. Wójt Komarowa Wiesława Sieńkowska podtrzymuje jednak wcześniejsze deklaracje, że jeśli będzie taka potrzeba gmina przejmie na siebie wszystkie koszty utrzymania posterunku.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content