29.04.2010 r. W Zubowicach w gminie Komarów – Osada powstał Park Pamięci.

Sadzone w nim drzewa mają przypominać o ważnych wydarzeniach w historii Polski i miejscowości, a także integrować miejscową społeczność i angażować młodzież do pracy społecznej.

W parku posadzono już 13 drzewek. Pierwsze upamiętnia oficerów pomordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Drugie jest poświęcone miejscowym strażakom, zaś trzecie nauczycielom. Kolejne 10 drzewek posadzili tegoroczni absolwenci gimnazjum w Zubowicach.

„Chcemy, aby również w przyszłości uczniowie, którzy kończą gimnazjum sadzili swoje drzewka, a opiekowali się nimi ich koledzy ze szkoły podstawowej” – wyjaśnia pomysłodawca utworzenia parku Lucjan Wysocki, który jest jednocześnie prezesem miejscowej OSP. To właśnie na placu między świetlicą straży a szkołą znajduje się działka, na której posadzono dęby, klony, jodły, cisy, modrzewie i buki. Na razie na ten cel przeznaczono około 70 arów powierzchni, ale nie wykluczone, że w przyszłości teren pod nasadzenia zostanie nawet 2-krotnie poszerzony.

W uroczystości sadzenia pierwszych drzew uczestniczyła młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczyciele, strażacy i władze gminy Komarów – Osada.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content