21.02.2010 r. W czterech miejscowościach gminy Komarów – Osada zostanie wybudowany nowy wodociąg. Samorząd zapłaci za tę inwestycję mniej niż połowę kosztów. Resztę otrzyma z Unii Europejskiej.

Gmina już szuka wykonawcy robót, które są rozłożone na 2 lata. Jeśli cała procedura przetargowa będzie realizowana bez większych przeszkód i pogoda na to pozwoli pierwsze prace rozpoczną się na przełomie kwietnia i maja.    

Nowa sieć powstanie we wsiach: Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Huta Komarowska i Komarów. Mieszkańcy tych miejscowości już są podłączeni do wodociągu,  ale był on budowany dawno i obecnie nie spełnia norm. Teraz będzie wymieniana sieć, przyłącza i ujęcie wody.

Do nowego wodociągu, który razem z przyłączami będzie mieć ponad 3,5 kilometra zostanie podłączonych prawie 190 odbiorców.

Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content