Osoby niepełnosprawne z gminy Komarów Osada i ich rodziny mogą liczyć na jeszcze bardziej skuteczną pomoc Stowarzyszenia „W Dobrej Wierze” z Wolicy Brzozowej. Członkowie organizacji przez 8 miesięcy zdobywali umiejętności, które teraz chcą wykorzystywać.

Stowarzyszenie powstało 2 lata temu. Założyli je ludzie, którzy chcą pomagać a na co dzień są: nauczycielami, terapeutami, pedagogami czy pielęgniarkami. Już w ubiegłym roku stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, z których korzystały osoby niepełnosprawne. W opracowaniu kolejnych pomysłów ma im pomóc doświadczenie, zdobyte podczas szkoleń, finansowanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Jak informuje wiceprezes stowarzyszenia Dorota Mazur były to m.in. zajęcia na temat skutecznego pozyskiwania środków na pomoc niepełnosprawnym i ich rodzinom. Pierwszy tegoroczny wniosek o dofinansowanie takiej pomocy ma być gotowy jeszcze w tym miesiącu. W ramach projektu zakupiono też sprzęt komputerowy i biurowy.

Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” działa przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wolicy Brzozowej. Opiekę ma tutaj około 20 osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej lub ruchowej w wieku od 18 do 55 lat.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content