27.10.2009 r. Niepełnosprawne dzieci i młodzież z gminy Komarów – Osada w powiecie zamojskim otrzymają pomoc w ramach programu „Uczeń na wsi”.

Największa grupa osób, które skorzystają z różnych form wsparcia to uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwróci im m.in. koszty: zakupu przyborów szkolnych, ubrań, oprogramowania komputerowego czy opłat za korzystanie z internetu. Mogą to być także opłaty za zajęcia, które mają poprawić ich sprawności fizycznej lub psychiczną albo kursy językowe.

Wśród korzystających z dofinansowania są także uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą się starać o zwrot czesnego lub – jeśli uczą się poza Komarowem – także kosztów  zakwaterowania i dojazdów do szkoły.

Marzanna Mikuła z ośrodka pomocy wyjaśnia, że uczniowie szkoły podstawowej i  gimnazjum mogą liczyć na pomoc do 2 000 złotych, uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej do 3 000, a uczący się w szkołach ponadgimnazjalnych – jeśli płacą czesne – do 4 000 złotych w ciągu jednego roku szkolnego. „Po podpisaniu umowy o przekazaniu pieniędzy przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych koszty będą rozliczane na podstawie faktur za zakupy bądź opłaty” – przypomina Marzanna Mikuła.

Program „Uczeń na wsi” w gminie Komarów – Osada jest realizowany od ubiegłego roku. Wtedy z pomocy skorzystała podobna grupa niepełnosprawnych uczniów.

Więcej na www.iaslubelskie.pl

Skip to content