Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej gm. Komarów   wspólnie  z WTZ Wolica Brzozowa realizuje projekt „Wyżej Dalej Szerzej” w ramach programu ”Równać Szanse 2008” twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacją-Wolności a administratorem Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Projekt skierowany jest do 15 osób młodzieży z gimnazjum z Zubowic i Komarowa , trwa od 1 marca  do 30 czerwca 2009 roku. Celem projektu jest wyrównywanie szans młodzieży wiejskiej poprzez zajęcia psychologiczne, psychospołeczne, z doradztwa zawodowego, warsztaty zręcznościowe (plastyczne, rękodzielnicze i krawieckie) oraz nauka wsparcia i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

Opracował: Dorota Mazur- koordynator projektu

Skip to content