Stowarzyszenie „W Dobrej Wierze” w Wolicy Brzozowej gm. Komarów-Osada, informuje o realizacji projektu pod nazwą „Świadomi i Potrzebni” – projekt instytucjonalnego wzmocnienia organizacji pozarządowej non-profit” w ramach IV edycji konkursu Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, komponent „Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie”. Projekt adresowany jest do członków Stowarzyszenia „W DOBREJ WIERZE” w Wolicy Brzozowej realizowany od 01.04.2009 r. do 30.11.2009 r. ma na celu wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.Celem projektu jest m. in. podniesienie kompetencji z zakresu: zarządzania organizacją, księgowości, pozyskiwania funduszy, wzmocnienia psychologicznego oraz promocji Stowarzyszenia i jego dotychczasowych osiągnięć. Dzięki nabytym wiedzy i umiejętnościom wzrośnie efektywność działania Stowarzyszenia „W DOBREJ WIERZE” w Wolicy Brzozowej Przełoży się to na wzmocnienie pozycji i roli Stowarzyszenia w środowisku lokalnym.

Skip to content