STOWARZYSZENIE „W DOBREJ WIERZE”

Adres:

Wolica Brzozowa 21

22-435 Komarów-Osada

tel. 846154024

KRS

0000306063

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Mazur Dorota

Wiceprezes Zarządu

Maścibroda Agnieszka

Skarbnik

Pawliszak Magdalena Bożena

Sekretarz

Pełypyszyn Iwona Teresa

Członek Zarządu

Saputa Halina

 

Zakres działalności: wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i ruchową ich rodzinom i opiekunom oraz integracja ze społecznością lokalną.

Skip to content