dsc00855_1.jpg

W dniu 17 maja 2009 r. odbyły się uroczystości Gminnego „Dnia Strażaka” połączonego z obchodami 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach.

 

Uroczystości rozpoczęły się Msza Świętą w intencji strażaków w miejscowym kościele. Mszę Świętą koncelebrowali ks. prałat prof. Stanisław Sieczka z Lublina, ks. Tomasz Bomba proboszcz Parafii Komarów oraz ks. Grzegorz Pruszkowski proboszcz miejscowej parafii.
Na uroczystość przybyli goście w osobach:
Bratkowski Arkadiusz – Członek Zarządu Sejmiku Województwa Lubelskiego

Szwal Krzysztof – przedstawiciel Wojewody Lubelskiego

Matej Henryk – Starosta Zamojski

Skiba Mieczysław – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Mielnicki Kazimierz – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu

Gliwiński Ryszard – V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Sobczyński Jacek – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Barteczko Stanisław – Członek Zarządu Rady Powiatu

Stanibuła Ryszard – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej

Siek Stanisław – Sekretarz Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Komarowie-Osadzie na czele z Prezesem Sieńkowską Wiesławą.

Podczas uroczystości odznaczono:

–         Złotym Znakiem Związku: Druha Grząśko Piotra – Komendanta Gminnego OSP, Druha Wysoki Lucjan – Wieloletniego Naczelnika i kierowcy OSP Zubowice,

–         Medalem im. Bolesława Chomicza: Druha Chyła Jan – wieloletniego Sekretarza OSP Zubowice, Druha Szczerbik Czesława – wieloletniego kierowcy wozu bojowego, obecnie członka Komisji Rewizyjnej,

–         5 Druhów zostało odznaczonych Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa,

–         7 Druhów zostało odznaczonych Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

–         9 Druhów zostało odznaczonych Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa

–         11 Druhów otrzymało odznakę Wzorowy Strażak
 Młodzieżowa Drużyna Dziewcząt i Chłopców otrzymała złote i srebrne odznaki MDP. Wszyscy Druhowie z OSP Zubowice otrzymali odznakę za wysługę lat w zależności od liczby lat służby.

Skip to content