Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszczyźnie powstało w 1961 roku. Od początku swojej działalności Koło organizowało kursy doskonalące dla mieszkańców swojej miejscowości, m.in. kursy pieczenia, gotowania, racjonalnego żywienia, higieny osobistej, pielęgnują do dziś stare polskie tradycje. Panie wspólnie z jednostką OSP organizowały zabawy, z których dochód przeznaczany był na wyposażenie świetlicy.

W 1988 roku z pań-członkiń, KGW powstał zespół śpiewaczy „Ruszczyźnianki”. Od tej pory losy KGW to losy zespołu śpiewaczego. Swoją przygodę z piosenką rozpoczynały same. Nie było nikogo, kto by doradził, podpowiedział jak śpiewać. Śpiewały głównie piosenki ludowe oraz własne układane przez siebie do znanych melodii ludowych. Podstawową formą ich działalności jest animowanie i organizowanie życia kulturalnego na wsi poprzez organizowanie wspólnych spotkań np. z okazji Dnia Matki. „Ruszczyźnianki” biorą także czynny udział w życiu kulturalnym gminy (dożynki, kiermasz ludowy, Dni Komarowa i inne) jak i powiatu (Zamojskie Dni Folkloru, dożynki). Zarówno Zespół jak i Koło w 2005 roku za wkład wnoszony w rozwój kultury i integrację mieszkańców swojej miejscowości otrzymało nagrodę i tytuł „Człowieka Roku Gminy Komarów”. Ponadto za swoją działalność otrzymywały Panie liczne dyplomy i wyróżnienia m. in. II miejsce w kategorii wieniec tradycyjny w konkursie wieńców dożynkowych w 2006 roku, w Regionalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych w Suścu, w Zamojskich Dniach Folkloru. Praca w KGW jak i zespole jest dobrowolna, społeczna. Wykonują ją gospodynie, które pragną dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz tworzyć lepszy, piękniejszy obraz wsi. Dokładają wielu starań w rozwijanie jak i kultywowania dziedzictwa kulturowego Zamojszczyzny.
W 2008 roku Zespół Śpiewaczy „Ruszczyźnianki” obchodził 20-lecie swojej działalności. W roku 2011 na jubileusz 50 lecia Koła został wydany (przez Samorządowy Ośrodek Kultury) tomik wierszy autorstwa Pani Henryki Syty, Pani Janiny Niemczuk i Pani Małgorzaty Wołek. Podczas eliminacji, które odbyły się w Suścu, do Przeglądu Kapel i Śpiewaków Ludowych 2011 w Kazimierzu do etapu wojewódzkiego zakwalifikowała się Pani Henryka Syty. Przewodniczące KGW Ruszczyzna:

Rok 1978 - Pani Henryka Syty
Rok 1985 - Pani Maria Bełz
Rok 1997 - Pani Grażyna Stec
Rok 1999 – Pani Elżbieta Najda
Rok 2004 –Pani Henryka Syty
Rok 2007 - Pani Janina Niemczuk
Rok 2011 - Pani Małgorzata Wołek
Rok 2012 – Pani Janina Niemczuk

 

 

Skip to content