Jubileusz Biblioteki Publicznej20 czerwca 2008 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się Jubileusz 60 lecia Biblioteki Publicznej oraz Powiatowy Dzień Animatora Kultury. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego, władz samorządowych Gminy Komarów-Osada oraz przedstawiciele instytucji kultury z terenu Powiatu jak i twórców i animatorów życia kulturalnego. Z okazji Jubileuszu pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury otrzymali od Władz Gminy Listy Gratulacyjne a byli pracownicy biblioteki podziękowania za wkład, jaki wnieśli w rozwój biblioteki i życia kulturalnego na przestrzeni 60 lat. Pani Wicestarosta Bogumiła Hildebrand w imieniu Starosty Zamojskiego wręczyła dyplomy i nagrody dla animatorów kultury. Wśród nagrodzonych znalazły się także przedstawiciele naszej gminy: Beata Urban, Magdalena Bąk, Urszula Pakuła, Agnieszka Studzińska i Iwona Pełypyszyn.

 

Skip to content