Dom Kultury w Komarowie-Osadzie prowadzi swoją działalność w ramach Samorządowego Ośrodka Kultury w Komarowie-Osadzie. Wizerunek kultury w gminie jest kreowany poprzez równego rodzaju spotkania, imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczno religijne, integrację dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację konkursów, przeglądów, w tym również integracja z osobami niepełnosprawnymi i seniorami.

 

 

Dom Kultury w Komarowie-Osadzie prowadzi kawiarenkę internetową, dostępną w godzinach pracy Samorządowego Ośrodka Kultury. Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z dostępu do internetu za odpłatnością 1 zł/godzinę.
W każdą środę o godz. 14.30 odbywają się zajęcia plastyczne z udziałem dzieci szkolnych pod nadzorem instruktora plastycznego Urszuli Pakuła. Celem tych spotkań jest rozwój umiejętności plastycznych oraz poznawanie różnych technik plastycznych. Efektem tych spotkań jest udział w udział w konkursach różnych szczebli oraz przygotowywanie wystaw.
Prace dzieci biorących udział w warsztatach plastycznych Domu Kultury brały udział w konkursach m.in. w Łomży – „Pocztówka Polski” – zaprezentowano pracę wykonaną techniką akrylowa o wymiarach 100×140 cm przedstawiającą rynek Komarowa. Na ogólnopolskim zjeździe klubów 4H we Wrocławiu uczestnicy warsztatów plastycznych zdobyli I nagrodę w kategorii „Mapa gminy”. W Radomiu II miejsce zajęła makieta Komarowa wykonana na podstawie o wymiarach 100×150 cm. W konkursie klubów dziecięcych w Warszawie zdobyliśmy wyróżnienie prezentując gazetę gminy Komarów oraz plakaty „Cywilizacja i natura”.

W konkursie strażackim dzieci prezentowały prace rysunkowe (pastele) o tematyce „Zapobieganie pożarom i ostrzeganie przed nimi”. Dzieci z Komarowskiego Domu Kultury wystąpiły w dwóch kategoriach w każdej zajęły czołowe miejsca – Iwona Szymków, Iwona Pawliszak, Agata Krosman.

W ostatnim powiatowym konkursie strażackim, zarówno w I jak i II kategorii wiekowej dzieci z zaprezentowały wysoki poziom. W kategorii 9 – 12 lat I miejsce otrzymała Agata Fleter (11 lat), w kategorii 13 – 16 lat I miejsce Joanna Włoszczuk lat 13, II miejsce Dawid Wiliński lat 13. Tematem prac było „Kiedy dzwonię po straż pożarną”. Nagrodzone prace zakwalifikowano do konkursu wojewódzkiego. Ostatnie zmagania z plastyką to prace przestrzenne do obejrzenia w domu Kultury pod tytułem „Cztery bajki”.
Uczestnicy kółka plastycznego:
Joanna Włoszczuk              
Kamila Bondyra
Agata Fleter
Katarzyna Kostrubiec
Agata Olewska
Kamila Wacław
Mracin Szeremeta
Dawid Wileński
Paula Mazur
Katarzyna Andrzejewska
Joanna Andrzejewska

Corocznie w miesiącu czerwcu organizowany jest rajd rowerowy z udziałem członków kółka plastycznego. Po pokonaniu ok. 25 km dzieci nabierają sił przy wspólnym ognisku.
W ostatnim czasie odbyły się warsztaty plastyczne, których przewodził pomysł wykonania kartek świątecznych i stroików.

W warsztatach wzięły udział dzieci szkół podstawowych i gimnazjów gminy Komarów-Osada. Dwudniowe warsztaty tego typu odbywają się raz na kwartał, z których korzystają grupy 30 osobowe pod kierunkiem instruktora Domu Kultury w Komarowie-Osadzie Urszuli Pakuła.

Prace będące efektem warsztatów są prezentowane w szkołach na terenie gminy.
W 2007 roku rozpoczął działalność wokalny rekrutujący się z pracowników SOK oraz nauczycieli. Zespół prowadzi Pani Janina Biszczan emerytowana nauczycielka muzyki.

W skład zespołu wchodzą:
Anna Kupiec – Niedźwiedź dyrektor SP Komarów
Agnieszka Studzińska
Anna Danilewicz
Justyna Szeremeta
Anna Szwed
Beata Urban
Urszula Pakuła

Skip to content